Islam itu Adil lho !

    Adil adalah menempatkan suatu hal pada tempatnya , dan bisa juga adil itu disebut pertengahan setabil seimbang tidak berat sebelah atau timpang , diamana jalan tengah adalah adalah sebaik-baik perkara .
Islam agama yang adil dala dalam iqtikad , adil dalam ibadah , dan adil dalam akhlak

    Peratama , adli dalam iqtikad , umat muslim meyakini ada sang kholik yaitu Allah tiadak banyak seperti yang lainnya yang mana meyakin trinitas atau trimurti dan isalm tidak pula seperti atheis yang mana mereka tidak punya tuhan alias anti tuhan
    kedua , Islam adil dalm ibadah dalam ibadah islam punya yang di Ibadahi yaitu Allah hanya tunggal .ini juga tidak mengibadahi banyak tuhan atau sama sekali ndak ibadah
     ketiga , Islam adil dalam akhalak menghomati kepada nabi selain Nabi Muhammad , misalnya  kepada Nabi Isa tidak seperti Nasrani yang terlalu mendewakan hingga mentuhankan dan tidak seperti yahudi yang benci hingga mengatakan Nabi isya anak zinah ... islam meyakini kenabian Nabi Isa dan tidak merendahkan juga tidak menuhankan , Adil kan ? so islam agama yang adil dalam segala hal .

Subscribe to receive free email updates: